5%/tháng, tương đương với khoảng 60%/năm. Đây là mức lãi suất mà Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam đã hứa hẹn trả cho nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư rót vốn vào công ty này, dưới hình thức ủy quyền mua hộ thiết bị quảng cáo. Ham mức lợi nhuận cao, hàng trăm nhà đầu tư vội vã bỏ nhiều tỷ đồng để ký hợp đồng với doanh nghiệp này. Thế nhưng, tiền lãi đâu chưa thấy mà giờ đây tiền vốn tiền gốc cũng còn chưa thể lấy lại, do công ty hầu như đã ngừng hoạt động.

TRỌN BỘ