Fintech là lĩnh vực rất đặc thù, chủ yếu sử dụng công nghệ thông tin nhưng bắt buộc người khởi nghiệp phải có kiến thức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Thời gian vừa qua, đã có nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực fintech đã khởi nghiệp thành công, các sản phẩm được thị trường đón nhận, trong đó có vai trò quan trọng của những người mentor, cố vấn

TRỌN BỘ