Một dự án khởi nghiệp có thể có hoặc không có Mentor. Tuy nhiên, theo số liệu nghiên cứu, các startup có mentor tỷ lệ thành công là 33%,các startup không có mentor tỷ lệ này chỉ là 10%. Các doanh nghiệp nhỏ có mentor thì có tỷ lệ sống sót hơn 5 năm. Vậy những nhà cố vấn khởi nghiệp sẽ hỗ trợ cho các bạn startup những gì? Chúng ta sẽ cần một mentor trên suốt chặng đường của mình hay chỉ trong một giai đoạn.

TRỌN BỘ