VAI TRÒ CỦA CHUYÊN GIA TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ KINH DOANH Theo cuộc khảo sát hơn 1.000 khách hàng là các chủ shop, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ có kinh doanh online, có tới hơn 30% cho biết họ chỉ sử dụng sổ sách để quản lý cửa hàng, gần 60% sử dụng file Excel, chỉ có rất ít doanh nghiệp biết cách áp dụng công nghệ trong bán hàng đa kênh.

TRỌN BỘ