Vào năm 2015, thế giới chi khoảng 14,9 tỷ USD để xây dựng các thành phố minh, nhưng dự đoán đến năm 2020, số tiền đầu tư để kiến tạo nên những đô thị này trên toàn cầu có thể lên đến 34,45 tỷ USD. Vậy tại Việt Nam, lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh đang được đánh giá như thế nào? Cơ hội nào cho các startup trẻ của Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này

TRỌN BỘ