Phiên bản CyHome - hệ sinh thái chung cư thông minh đầu tiên của Ceo Phạm Hùng Phong và 6 thành viên sáng lập năm 2016 đã tan rã chỉ sau 1 năm hoạt động. Do quá trình phát triển sản phẩm, CyHome chưa tìm được cho mình những mentor phù hợp để nghiên cứu về sản phẩm, thị hiếu của người tiêu dùng… Nhận thấy vai trò quan trọng của mentor, ngay từ khi có ý tưởng, nhóm founder của dự án của Aiplay.asia.