Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp về tài chính, các startup có thể tận dụng nguồn lực sẵn có từ hệ sinh thái gần 20 sản phẩm dịch vụ và 10 triệu khách hàng của NextTech để phát triển ra thị trường Đông Nam Á. Next100 cũng hợp tác với các đối tác trong giới đầu tư công nghệ tại Việt Nam và khu vực để tư vấn huấn luyện cho các nhà sáng lập, chia sẻ cơ hội đầu tư chéo các startup trong danh mục của nhau, tạo mối liên kết vững chắc trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt. Hỗ trợ các startup gọi vốn từ các quỹ đầu tư khác trong và ngoài nước để tăng trưởng đến quy mô lớn hơn. 10 Vai trò của quỹ đầu tư mạo hiểm đối với startup

TRỌN BỘ