Gần 2.400 lao động đầu tiên trên cả nước vừa được nhận khoản lương hỗ trợ những tháng bị ngừng việc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 từ gói hỗ trợ của Chính phủ. Đây là đợt giải ngân đầu tiên cho doanh nghiệp vay trả lương người lao động do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện, sau khi gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng được nới lỏng các điều kiện vay.

TRỌN BỘ