Giá thịt lợn chưa có dấu hiệu giảm, người chăn nuôi nhỏ lẻ sợ dịch tả lợn châu Phi tái phát, chậm nhận được tiền hỗ trợ cho dịch bệnh, khó tiếp cận chính sách tín dụng, lãi suất ưu đãi… nên việc tái đàn còn hạn chế hoặc tái đàn với số lượng ít.

TRỌN BỘ