Thiếu đèn chiếu sáng; các khúc cua thì liên tiếp nhau và khuất tầm nhìn… Những điểm bất hợp lý trong hạ tầng giao thông tại nhiều tuyến đường là một trong những nguyên nhân khiến chúng trở thành những "điểm đen" giao thông. Gọi là điểm đen vì nguy cơ tai nạn ở những tuyến này rất cao. Các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa thể xử lý dứt điểm các điểm đen này. Phản ánh tại tuyến quốc lộ 48 và 48C của tỉnh Nghệ An.

TRỌN BỘ