Các đối tượng lâm tặc phá rừng tại Yên Bái là những người cùng xã, khăng khăng không chịu nhận hành vi phá hoại rừng khiến việc xử lý trở nên khó khăn.

TRỌN BỘ