Giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng là trách nhiệm không chỉ của Nhà nước mà còn cả của cộng đồng. Nhiều chính sách đã được đưa ra nhằm đảm bảo cuộc sống cho những gia đình này. Trong đó phải kể đến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, hỗ trợ về nhà ở đang là mối quan tâm của nhiều gia đình chính sách. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, các gia đình cũng như chính quyền địa phương vẫn gặp không ít khó khăn.

TRỌN BỘ