Với 77% người dân sử dụng Internet, thị trường xem online có thu phí ở nước ta đang được đánh giá là thị trường tiềm năng để khai thác. Đặc biệt, vào thời điểm dịch Covid – 19 bùng phát vừa qua, sự chuyển dịch của người sử dụng với các dịch vụ xem trực tuyến khi các các hoạt động giải trí trực tiếp bị hạn chế cũng đã cho thấy dịch vụ xem online có trả phí sẽ là một xu hướng, xu thế phát triển trong thời gian tới, khi mà đời sống có nhiều diễn biến phức tạp; cũng như khi mà công nghệ cùng các dịch vụ ứng dụng công nghệ ngày càng hiện đại hơn.

TRỌN BỘ