Chương trình sách giáo khoa mới được triển khai từ năm học 2020 - 2021 đồng nghĩa rằng: sẽ phải chuyển đổi sách giáo khoa mới sang sách chữ nổi cho học sinh khiếm thị. Việc chuyển đổi sách đã được các trường đặc thù có học sinh khiếm thị thực hiện ngay từ trong hè. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn nhiều khó khăn cùng những băn khoăn, lo lắng.

TRỌN BỘ