Theo phản ánh của nhiều cơ quan báo chí: Có một sơ sở tên là Câu lạc bộ Tình người có thể đang núp bóng từ thiện để trục lợi. Câu lạc bộ này trực thuộc công ty TNHH phát triển trí tuệ cộng đồng. Đây là công ty tư nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng lại thành lập câu lạc bộ, đứng ra nhận tiền từ thiện của hàng trăm nghìn người và thu hút hàng trăm nghìn người tham gia.

TRỌN BỘ