Chăm chỉ tập luyện xe đạp, biết đâu có ngày bạn sẽ có đủ tiêu chuẩn tham dự giải Tour de France. Có lẽ vì thế mà nhân vật trong câu chuyện sau của chúng ta đã tích cực chạy xe đạp. Nhưng trên đường chạy, cua-rơ tương lai bỗng gặp "tai ương" rác.