Khát vọng phát triển là series phim tài liệu 180 tập do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. "Khát vọng phát triển" phản ánh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đi vào cuộc sống, lan tỏa khát vọng tới từng cán bộ, Đảng viên và nhân dân khắp cả nước.

TRỌN BỘ