Nằm trong các chương trình hỗ trợ của Chính phủ dành cho đồng bào khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2008 tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng 32 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nhưng có tới 25 công trình bị bỏ hoang từ hàng chục năm nay, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước. Trong khi các công trình cấp nước nằm hoen gỉ, mục nát, thì người dân ở chính nơi được xây dựng các công trình này lại phải chật vật để lấy nước sinh hoạt hằng ngày. Với rất nhiều nguyên nhân, lý do khác nhau khiến cho 25 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung bị bỏ hoang gần 10 năm. Điều này đang đặt ra vấn đề về công tác khảo sát lắp đặt công trình cũng như cách thức quản lý các công trình này tại các địa phương./.

TRỌN BỘ