Tại tỉnh Khánh Hòa, không chỉ có chiều hướng gia tăng về số vụ vi phạm sử dụng điện, hình thức, thủ đoạn vi phạm của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi, phức tạp, khiến công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý của ngành điện gặp không ít khó khăn.

TRỌN BỘ