Học sinh Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề và các Trung tâm Tin học, ngoại ngữ một số địa phương của thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa trở lại học trực tiếp. Công tác đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 được các trường thực hiện nghiêm ngặt.

TRỌN BỘ