Con sốt giá của thị trường thịt heo cũng bắt đầu một vài tháng trở lại đây, giải pháp là chủ động nguồn cung ổn định....