Vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 ở miền Bắc đã đạt thắng lợi lớn... với năng suất trung bình đạt 6,4 tấn/ha. Năm nay lúa tốt, ít sâu bệnh, hơn nữa thời tiết lại thuận lợi nên bà con chắc chắn có lãi. Tuy nhiên, khó khăn đó là đúng vào thời điểm thu hoạch thì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Dịch bệnh đang khiến mùa gặt cũng kéo dài hơn mọi năm.

TRỌN BỘ