Dự báo mùa đông năm nay sẽ có nhiều đợt rét đậm rét hại kéo dài. Bà con ở vùng núi hiện đang khẩn trương các biện pháp chống rét cho trâu bò, nhiều địa phương ở Tây Nguyên đã chú trọng đến mô hình liên kết sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp để tăng giá trị và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

TRỌN BỘ