Ngân sách thu phí cảng biển dự kiến sẽ tăng thêm vào các tháng cuối năm khi lượng hàng qua cảng biển tăng. Tuy nhiên, kéo theo đó nhu cầu sử dụng container cũng tăng lên đáng kể trong khi các hãng tàu vẫn chưa đáp ứng hết. Đặt biệt, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm thay đổi cán cân xuất nhập khẩu, cùng với tình hình thời tiết phức tạp đã làm thay đổi lịch trình của các hãng tàu, càng khiến tình trạng khan hiếm container rỗng trầm trọng hơn. Không có container thì không thể xuất hàng đi được.

TRỌN BỘ