Cũng như nhiều dân tộc có cùng phương thức canh tác lúa nước, người Thái Đen Mường Lò - Yên Bái dùng trâu làm sức kéo để khai đất vỡ hoang, cày bừa... Trâu cùng người vất vả một nắng hai sương, bầu bạn với người, đến khi có thành quả lao động lại chỉ khiêm nhường hưởng cỏ, rơm, rạ, để người được hưởng bát cơm dẻo thơm. Vì thế, con trâu đã gắn liền với nhiều mặt đời sống sinh hoạt và tâm linh của người Thái Đen Mường Lò.

TRỌN BỘ