Nhằm duy trì và bảo tồn bản sắc văn hóa của người Dao Quần trắng ở thôn Đá Bàn đã thành lập đội văn nghệ để duy trì tiếng nói, tiếng hát của dân tộc. Bên cạnh đó, việc làm và sử dụng trang phục truyền thống, lưu giữ sách cổ người Dao cũng được người cao tuổi ở hai thôn chú trọng.

TRỌN BỘ