Nói đến văn hóa địa phương thì các lễ hội của làng xã là những biểu hiện rõ rệt nhất của văn hóa bản địa. Tùy từng khu vực văn hóa mà những lễ hội cũng khác nhau. Với người dân làng biển Nhân Trạch thì một năm có hai lễ hội lớn mà người dân sẽ tổ chức trong năm là kỵ yên làng vào rằm tháng giêng và cầu ngư vào trung tuần tháng 3 âm lịch. Trong các lễ hội này, múa chạy chữ là một phần không thể thiếu đã góp phần tạo nên nét “lạ” cho vùng quê ven biển này.

TRỌN BỘ