Festival Lúa gạo Việt Nam lần 4 năm 2019 với chủ đề "Phát triển bền vững Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn Việt Nam" đã khai mạc vào tối 13/12 tại tỉnh Vĩnh Long.

TRỌN BỘ