Sau 2 ngày xảy ra sự cố khối bê tông rơi xuống sân trường, đến nay, công tác khắc phục đã cơ bản hoàn chỉnh, 100% học sinh Trường mầm non Ban Mai quận 4, Tp. Hồ Chí Minh đã đi học trở lại.

TRỌN BỘ