Nhằm hỗ trợ cho nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là trái cây vào vụ thu hoạch, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang tích cực vào cuộc, phối hợp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Không chỉ tại thời điểm khó khăn bởi dịch bệnh mà tỉnh Gia Lai còn xây dựng được phương án tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản về lâu dài để nông dân duy trì sản xuất và đảm bảo cuộc sống.

TRỌN BỘ