30/1 là tròn 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - LB Nga. Bên cạnh mối quan hệ hữu nghị được thể hiện trên nhiều mặt tích cực, hội hữu nghị Nga - Việt bên cạnh việc góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, các thành viên của hội hữu nghị Nga Việt còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước

TRỌN BỘ