Instagram, mạng chia sẻ ảnh và video thuộc sở hữu của Facebook, đã công bố một loạt các quy định mới tăng cường hiệu quả các biện pháp cấm mọi hoạt động đăng tải và phát tán những hình ảnh có nội dung kích động các hành vi tiêu cực như tự tử hoặc tự gây thương tích ở người tham gia trang mạng này.

TRỌN BỘ