"Youth and Choices" - Tuổi trẻ và những sự lựa chọn sẽ là chủ đề của IFO số 2 cùng với sự tham gia của của Lê Đình Hiếu, một gương mặt trẻ vô cùng tài năng. Lê Đình Hiếu tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Toán định lượng, đại học University of California, Los Angeles (UCLA), top 10 trường đại học hàng đầu thế giới.

TRỌN BỘ