Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình, lực lượng biên phòng đã luôn đấu tranh kiên cường với các đối tượng tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, có các tội phạm ma túy - đối tượng ngày càng manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí chống trả lại lực lượng chức năng. Trong cuộc chiến ấy, nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã bị thương và anh dũng hy sinh.

TRỌN BỘ