Rất nhiều các hợp tác xã trên toàn quốc giảm mạnh doanh thu do hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động do đứt chuỗi cung ứng, lao động phải nghỉ việc hoặc làm không lương trong dịch. Nghị quyết 105 về hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp trong dịch bệnh đang đi vào hoạt động và hỗ trợ ngành nông nghiệp, nông dân Việt Nam.

TRỌN BỘ