2000 sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp trong năm nay, thay vì thực hiện các bài tập khác nhau thì tất cả sẽ tập trung vào một chủ đề Hà Nội sáng tạo để làm đẹp cho thủ đô. Đây là cuộc thi do trường đại học này phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội phát động.

TRỌN BỘ