Vì để ngăn cản Nam có cơ hội tiến vào nhà Long, bà Sa từng nhiều lần nói xấu cô trước mặt bà Xuân (Quách Thu Phương). Từ việc nói ám chỉ mẹ con Nam không phải dạng vừa đến đặt giả thuyết Nam gài bẫy Long, bà Sa đã làm bà Xuân nghi ngờ, phản đối mối quan hệ giữa Nam và Long. Bà Bích (Tú Oanh) tìm tới tận cửa hàng "khẩu chiến" với bà Sa (Thu Hạnh).

TRỌN BỘ