Sau đợt truy sát tại rừng sâu, Chiến "chó" may mắn thoát nạn. Anh được một bà cụ cưu mang chăm sóc. Nam và ông Sinh quyết tâm đi tìm Chiến "chó" để giải oan cho ông Sinh. Sau khi bỏ nhiều công sức tìm kiếm thì hai người cũng tìm được Chiến "chó".

TRỌN BỘ