Ông Sinh biết ông Tấn là đệ cứng của ông Thắng và là bố của Dũng. Tuy nhiên, trước mặt ông Sinh, ông Tấn không ngại thừa nhận sự thật đó. Hơn thế, ông Tấn còn lên giọng thách thức: "Chính tao giết người đấy, mày làm gì được tao? Mày có bằng chứng không?".

TRỌN BỘ