Vỹ nghe lời bố Vụ, đã tìm tới bà Cúc để tính sổ. Sau khi nhận cái tát từ bà Cúc, Vỹ nổi cơn điên lao vào bóp cổ bà ngay ngoài cửa quán cà phê. Đúng lúc này, Kiên đang từ bên trong quán cà phê đi ra cửa. Nhìn thấy sự việc, Kiên vội lao tới đẩy Vỹ ra.

TRỌN BỘ