Trong khi Kiên vẫn kiên nhẫn theo đuổi Châu, thì cô thẳng thừng bày tỏ: "Giữa chúng ta không còn cơ hội nào đâu". Kiên nói anh sẽ thuyết phục được bà Bạch Cúc thì Châu vẫn khẳng định: "Điều đó không có ích gì cả. Bởi vì khi hai người đối diện với nhau sẽ không thoải mái".

TRỌN BỘ