Kiên nói anh ghen tị với Trí vì từ khi sinh ra Trí luôn có Minh ở bên. Trong khi đó, Kiên có một tuổi thơ bất hạnh, một mình sợ hãi và một mình hận thù. Hoàn cảnh không cho phép anh làm khác. Giờ biết Trí là ruột thịt, Kiên rất muốn nhận lại người thân. Khi nghe Kiên nói xong, Trí đã không có phản ứng mạnh như những lần trước.

TRỌN BỘ