Khi biết thông tin Hoàng đột ngột bán Hoàng Đế, Minh vô cùng sốc và thực tâm cũng lo lắng. Cô gọi điện để hỏi tại sao anh đưa ra quyết định này, nhưng Hoàng lại cố tình hỏi Minh đang quan tâm tới Hoàng Đế hay quan tâm tới anh. Lúc mệt mỏi này, Hoàng chỉ muốn có Minh bên cạnh nên anh đã nhân cơ hội này để gặp Minh. Liệu Minh có chạy đến bên Hoàng, nghe anh trút bầu tâm sự, trải lòng chuyện gia đình? Rồi từ đó Minh bắt đầu hiểu và rung động với Hoàng?

TRỌN BỘ