Kết quả biểu quyết của các cổ đông có tới 43% ủng hộ Hoàng Đế, trong khi chỉ 41% phản đối. Hoàng ung dung tự đắc với kết quả này khi đã nắm chắc phần thắng. Khi ai nấy đều cho rằng Hoàng Đế đã nắm chắc phần thắng thì Châu đột ngột xuất hiện.

TRỌN BỘ