Ngọc không rõ vì lý do gì mà đến tận quán cafe mà Trí đang làm việc. Thấy Ngọc ngồi chiễm chệ ở quán cafe, Trí bảo bạn đừng có động vào không dễ bị cắn đấy. Trong khi đó, Ngọc vẫn giữ thái độ khiêu khích Trí. Ngọc nói Trí đừng làm gì cẩn thận cô nổi cơn thú tính.

TRỌN BỘ