Minh đã vô cùng đau khổ khi bị cả mẹ và em trai từ mặt. Cô khóc trước mặt Hoàng và trút giận vào anh. "Khi em tôi nó cần, nó gọi tôi thì tôi không thể về được. Bây giờ mẹ tôi từ tôi, em trai tôi không gọi tôi bằng chị. Anh đã vừa lòng chưa? Hay bản thân anh vẫn chưa vừa lòng và muốn đứng trước mặt tôi để bỡn cợt tôi nữa". Minh vừa khóc vừa nói trong khi Hoàng chỉ biết câm nín.

TRỌN BỘ