Đời không như là mơ, Hoàng cứ tưởng bắt được vợ tới nơi rồi thì Phúc lại gõ cửa xuất hiện như phim và thế là chuyện gì đến sẽ đến. Thời này là của Minh, tình duyên thì nở hoa mà sự nghiệp thì hanh thông, có cả ông nội đại gia chống lưng như thế này thì khác gì như diều gặp gió.

TRỌN BỘ