Khó trả lời được Gen Z có hay ngoại tình hơn thế hệ khác không. Vì làm gì có số liệu. Nhưng rõ ràng trên không gian mạng xã hội, rủi ro bị cắm sừng cũng lớn hơn. Nếu nghi ngờ người yêu có người khác? Hay chỉ để xem: người yêu mình có chung thủy hay không? Trong số Hot Search này - điệp viên Nga Alpaca sẽ giúp bạn trả lời.

TRỌN BỘ