Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp cấp 3 quyết định nghỉ một năm (gap year) để thực hiện các kế hoạch bản thân trước khi bước vào đại học. Có nên thử thách với “gap year”?

TRỌN BỘ