Ai cũng cần những khoảng trời riêng để cất giấu những bí mật, bố mẹ biết đến từng cái tin nhắn của con thì các bạn trẻ GenZ bây giờ đúng là đã mất đi một phần thú vị của cuộc sống. Hãy tìm hiểu lý do tại sao các bậc phụ huynh lại có những tâm lý chung như thế trong tập hôm nay.

TRỌN BỘ